วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การผลิตสื่อการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้ เป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาเด็ก ๆ ให้เกิดพัฒนาการด้านต่าง ๆ
เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาให้ครบ ผู้ปกครอง ผู้สอน ตลอดจนถึงผู้มัส่วนเกี่ยวข้องกับเด็ก ๆ
ควรให้ความสำคัญ ฝึกสร้างสื่อดีๆ เพื่อพัฒนาเด็ก ๆ ให้มีความสามารถทุกด้านสมวัย

ท่านผู้สนใจสามารถแวะเวียนมาใช้บริการกันได้ที่นี่นะครับ
หวังว่าเว็บ blog แห่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่ดีสำหรับทุกคน

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

พื้นฐานการผลิตสื่อ

การผลิตสื่อการเรียนรู้ไม่ยาก

การผลิตสื่อการเรียนรู้อาศัยหลักการคือ
1. ความประหยัด
2. อุปกรณ์หาง่าย
3. ใช้ได้จริง


ฉะนั้นการสร้างหรือการผลิตสื่่อที่ดีไม่จำเป็นต้องมีราคาแพง มีความสวยงามมากมาย
เพียงแต่การสร้างสื่อที่ดีจะต้องใช้ได้จริง เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
ไม่ควรให้ความสำคัญกับมาตรฐานมากเกินไป

พื้นฐานการผลิตสื่อ
คือ ความคิดสร้างสรรค์

คิดสร้างสรรค์ สร้างทุกสิ่งใดโดยไร้ขีดจำกัด

วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

สื่อการเรียน

สื่อการเรียนรู้

มุมมองใหม่สำหรับการพัฒนาเด็กไทยให้ก้าวไกล
ด้วยการรู้หลักวิธีผลิตสื่อเพื่อลูกน้อย
ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก


พัฒนาลูกให้มีทักษะ มีความรู้ ควบคู่กันไป
จึงเป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนร่วมกันพัฒนา
เว็บ blog แห่งนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่แนวคิืดการผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ
ตามความสนใจของผู้จัดทำ blog
ผู้สนใจทั่วไปสามารถแวะเวียนมาใช้บริการได้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป