วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

สื่อการเรียน

สื่อการเรียนรู้

มุมมองใหม่สำหรับการพัฒนาเด็กไทยให้ก้าวไกล
ด้วยการรู้หลักวิธีผลิตสื่อเพื่อลูกน้อย
ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก


พัฒนาลูกให้มีทักษะ มีความรู้ ควบคู่กันไป
จึงเป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนร่วมกันพัฒนา
เว็บ blog แห่งนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่แนวคิืดการผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ
ตามความสนใจของผู้จัดทำ blog
ผู้สนใจทั่วไปสามารถแวะเวียนมาใช้บริการได้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป