วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

พื้นฐานการผลิตสื่อ

การผลิตสื่อการเรียนรู้ไม่ยาก

การผลิตสื่อการเรียนรู้อาศัยหลักการคือ
1. ความประหยัด
2. อุปกรณ์หาง่าย
3. ใช้ได้จริง


ฉะนั้นการสร้างหรือการผลิตสื่่อที่ดีไม่จำเป็นต้องมีราคาแพง มีความสวยงามมากมาย
เพียงแต่การสร้างสื่อที่ดีจะต้องใช้ได้จริง เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
ไม่ควรให้ความสำคัญกับมาตรฐานมากเกินไป

พื้นฐานการผลิตสื่อ
คือ ความคิดสร้างสรรค์

คิดสร้างสรรค์ สร้างทุกสิ่งใดโดยไร้ขีดจำกัด