วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การ์ตูน หมายถึง


การ์ตูนประกอบการเรียนรู้


                      การ์ตูน  คือ  สื่อการเรียนรู้อีกชนิดหนึ่งที่เด็ก ๆ ชื่นชอบเป็นอย่างมาก  เนื่องจากความน่ารักสีสันสวยงาม  และเรื่องราวที่ชวนติดตามทำให้การ์ตูนเป็นสื่อที่ครองใจเด็ก ๆ ทุกยุคทุกสมัย  และการ์ตูนในยุคปัจจุบันยังพัฒนาจากการ์ตูนภาพนิ่ง  เป็นการ์ตูนที่มีภาพเคลื่อนไหว 
                      การใช้การ์ตูนเพื่อเป็นสื่อการจัดการเรียนรู้จึงเป็นเรื่องน่าสนใจในการนำมาพัฒนาสื่อประกอบการเรียนรู้ในบทเรียนต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของเนื้อหา และระดับชั้นของผู้เรียน

ความหมายของการ์ตูน
                      การ์ตูน  หมายถึง  ลายเส้นภาพวาดคน  สัตว์  สิ่งของในรูปแบบที่เหมือนหรือมีเค้าโครงที่ใกล้เคียงกับของจริงหรือต่างจากของจริงตามจินตนาการของผู้วาดการ์ตูน  เช่น  การ์ตูนภาพคน  การ์ตูนภาพสัตว์  หรือภาพสิ่งของที่มีหู  มีตา  มีปาก  เป็นต้นตัวการ์ตูนชื่อน้องคูณ
ตัวอย่างการ์ตูนที่ผู้เรียบเรียงบทความเขียนขึ้น  เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเขียนการ์ตูนเลียนแบบคนด้วยการเลือกวาดแบบสัดส่วนรูปร่างต่างจากคนตัวจริง ๆ

                     

ผู้เรียงเรียงบทความ
กฤษดา  บุญหมื่น
วันที่เขียน
05/07/2555

1 ความคิดเห็น: