วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง

E-book หมายถึง

อีบุ๊ค  E – book   e – book  เป็นย่อที่มาจาก “Electronic Book
หรือภาษาไทยใช้คำว่า “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์”
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์   หมายถึง  รูปแบบสื่อทดแทนสื่อสิ่งพิมพ์ในลักษณะของการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยใช้การจัดพิมพ์ตัวอักษร  รูปแบบ  สื่อเสียง  สื่อภาพ  สื่อเครื่องไหว  สำหรับประกอบการลำดับเรื่องราวตามวัตถุประสงค์การจัดทำ  เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ใช้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องราวนั้น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น


ผู้เรียบเรียง
พยัคฆ์กูรู

วันที่เขียน
25/09/2556


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น