วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

แนวทางการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนคนทุกช่วงวัย

แนวทางการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนคนทุกช่วงวัย

               ในขนาดยุคปัจจุบันประสบปัญหาต่าง ๆ  มากมายอันเนื่องจากสภาพสังคม  และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป  การช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างมีทิศทาง  เช่น 
การ์ตูน   เป็นสื่อสำหรับเด็ก ๆ  
การสอดแทรกเรื่องราวเกร็ดความรู้เล็ก ๆ   น้อย  ๆ  เช่น  สถานที่ท่องเที่ยว  วัฒนธรรม  ประเพณี   ความดีงาม  คุณธรรม  จริยธรรม    ความอดทน    ระเบียบวินัย    การอดออม  การขยัน  และอื่น ๆ   ที่เป็นประโยชน์สำหรับปลูกฝังเด็ก ๆ 

นิยาย  เป็นสื่อสำหรับวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่
การสอดแทรกเรื่องราวเกี่ยวกับมุมมอง  ทัศนคติ   ความดีงาม  การให้อภัย   ความรัก   ความศรัทธา  การสร้างสรรค์สังคมต่าง ๆ  จะช่วยให้สื่อประเภทนิยายที่สร้างสรรค์มีคุณค่าสามารถมอบคุณค่าจากเรื่องราวส่งผ่านถึงผู้อ่านได้ และมอบประสบการณ์มุมมอง  ทัศนคติดี ๆ ต่อสังคมอย่างเหมาะสม

บทความ  เรื่องสั้น  สาระ  เป็นสื่อสำหรับวัยผู้ใหญ่
การนำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม  มุมมองต่าง ๆ  อย่างหลากหลาย  จะนำพาให้สังคมก้าวไปอย่างสร้างสรรค์

การผลิตสื่อสร้างสรรค์  เพื่อพัฒนาสนับสนุนคนทุกช่วงวัยจะนำพาให้สังคมอุดมปัญญา 
ดังนั้น  ผู้ที่ต้องการจะผลิตสื่อดี ๆ  เพื่อช่วยสนับสนุนสังคมให้เกิดความก้าวหน้า  ลองพิจารณาข้อเสนอแนะตามที่กล่าวไว้  ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ไม่มากก็น้อย
   
  

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 
ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 
หรือ  e-mail :  newnaew@hotmail.co.th

ผู้โพส
พยัคฆ์กูรู

วันที่โพส

31  พฤษภาคม  2557

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น